• prípravné práce – terenné úpravy, vyčistenie plôch
  • zámkové dlažby
  • vyhotovenie plotov a oporných múrov
  • spevnené plochy
  • vyvýšené záhony
  • osvetlenie záhrady