• terenné úpravy
  • výsadba rastlín
  • vytvorenie záhonov
  • založenie trávnika výsevom
  • trávny koberec